l�ring i bevegelse!

e-mail: dansforalle@gmail.com Tel: +47 926 61 398

 

Barnehage

Har din barnehage et opplegg hvor dans og bevegelse skal være i fokus og/eller et ønske om mer dansekompetanse? Kanskje barnehagepersonalet ønsker ny danseinspirasjon og konkrete forslag til hvordan dansen kan inngå i det daglige arbeidet?

DFA har et skreddersydd kurs som møter behovene i barnehagen:

"Dans for barnehage"

Dette er et praktisk kurs som gir danseinspirasjon og inneholder danseleker som kan brukes i barnehagen. Kurset bidrar til bl.a. samarbeid, fysisk aktivitet inne, kreativitet og motorisk trening og danseglede. Muligheten til å kombinere opplegg for barna med kompetanseheving for personalet gjør det til en lønnsom og vel verdt investering!

  • Dansepedagogen underviser barn og/eller voksne i lokaler som barnehagen har tilgjengelig.
  • Kurset er basert på danselek og dansepedagogen tilpasser øvelsene/lekene i forhold til alder, ønsker, antall og areal.
  • Mulige gruppesammensetninger: 1-2 år (maks 10), 3-4 år (maks 16), 5-6 år (maks 20) eller avdelingsvis (blandede grupper som f.eks 0-6 år, 0-3 år eller 3-6 år)
  • Musikkforslag og beskrivelse av danselekene ved endt kurs
  • Om det ønskes kurs for personalet, tilpasses opplegget deretter.

Organisering av kurset ses i forhold til behov/ønsker, areal, aldersgruppe og individuell oppfølging. Dansepedagogen samarbeider med barnehagen om best mulig tilpassing.

 

PriserPåmeldingKontaktsideDanse happeningGjennomførte opplegg

IMG_3159Armkrok barnedansBarnedans vår 2011

Se flere bilder i Galleri