l�ring i bevegelse!

e-mail: dansforalle@gmail.com Tel: +47 926 61 398

 

Skole

Ønsker du eller din skole dansekompetanse i forhold til gym, musikkundervisning, prosjekter, forestillinger eller satsing på fysisk aktivitet? Har skolen din et ønske om å ta inn ekstern dansekompetanse i en periode, eller heve kompetansen til lærere som bruker dans i undervisningen?

DFA tilbyr "Dans for skole"

Et praktisk kurs som gir danseinspirasjon og inneholder danseleker og øvelser som passer godt i skolen. Kurset legger opp til å gi elevene danse- og bevegelsesglede, mestringsfølelse og muligheten til å delta ut i fra sine egne forutsetninger. Kurset inneholder også arbeid med koreografi.
Muligheten for å kombinere elevopplegg med kompetanseheving for lærerene gjør det til en lønnsom og vel verdt investering!

  • Dansepedagogen underviser elever og/eller lærere i lokaler som skolen har tilgjengelig.
  • Dansepedagogen samarbeider med skolen om praktiske løsninger, eventuelle tema og prosjekter/fremvisninger og avklarer behov og ønsker.
  • Musikkforslag og beskrivelse av danselekene ved endt kurs
  • Om det ønskes kurs for personalet, tilpasses opplegget deretter.

Organisering av kurset ses i forhold til behov/ønsker, areal, aldersgruppe og individuell oppfølging. Deler av kurset har utgangspunkt i danselek, og kurset kan (etter ønske) inneholde ferdig koreografert dans eller konkrete dansestiler.

PriserPåmeldingsskjemaKontaktside

DanseverkstedDans for skole - UllensakerDKS-danseworkshop i Målselv

Roboter dansens dagkulturskolefestival_2011 dans3

Se flere bilder i Galleri

KOREOGRAFI

Ved ønske om profesjonell koreografi til forestillinger og lignende, kan Lotte Sørli leies inn som en kunstnerisk samarbeidspartner. Skoler kan søke om økonomisk støtte til dette via "Den kulturelle skolesekken". Følg denne linken for mer info om Den kulturelle skolesekken :
http://www.denkulturelleskolesekken.no/index.php
Ved undervisning av elever gjennom kurset "dans for skolen" kan det også søkes om økonomisk støtte via DKS for å leie inn dansepedagog/koreograf.

Danseverksted Bakkehaug skole - februar 08 (11)