l�ring i bevegelse!

e-mail: dansforalle@gmail.com Tel: +47 926 61 398

Dans for idrett - Wang Videregående skole – toppidrettslinje håndball - 2009

I samarbeid med Vigdis Holmeseth og Geir Graff gjennomførte Lotte Sørli et danseopplegg med ca 40 elever ved håndballinja ved Wang vidregående skole. Opplegget varte i 1,5 timer og ble gjennomført i Ekeberghallen. Opplegget ga elevene nye opplevelser og utfordringer og var i det store og hele vellykket.

Evalueringen av opplegget viste primært to punkter. Det ene at det var for mange elever og en for stort sal (Ekeberghallen) til å få en optimal læringssituasjon, og det andre at det er et stort potensial til å bruke dans til utvikling av teknikk i håndball :)

 

Se Dans for idrettOppdrag