l�ring i bevegelse!

e-mail: dansforalle@gmail.com Tel: +47 926 61 398

Dramuda førskoleopplegg - Rundhaug barnehage - Vår 2012

Vårhalvåret 2012 hadde Lotte Sørli et dramuda-førskoleopplegg i Rundhaug barnehage. Lotte hadde ca. 1-times opplegg som gikk over 6 uker hvor barna fikk et opplegg med dans, musikk, sang og drama komponert rundt eventyret Bukkene Bruse.

På slutten av opplegget viste barna og Lotte frem sin egen versjon av Bukkene Bruse til resten av barnehagen :-)

Kaisa Synne Bukkene Bruse

 

Se Dans for barnehagen, Koreografi, Privatundervising eller tilbake til Oppdrag