l�ring i bevegelse!

e-mail: dansforalle@gmail.com Tel: +47 926 61 398

Dansforalle

Kan tilby opplegg og kurs som inneholder:

Praktisk læring * lek * fysiske utfordringer * koreografi * nonverbal kommunikasjon * samarbeidsøvelser * indre motivasjon * glede  * rytmikk * improvisasjon * teknikk * kreativitet * kunstfokus * gruppeutvikling * musikkopplæring * sang * dramaøvelser * dans

Arbeidsområder:

Barnehage * skole * idrett * bedrift * institusjoner * lag/foreninger * planleggingsdager * utdrikningslag * forestillinger * seminarer * koreografi * veiledning * prosjektarbeid * underholdning * privat undervisning * bryllupsdans

KurstilbudLokale kursKoreografiHappening

Lotte hopp magasugetMina mot himlen magasugetKaisa hopp magasuget

Bilder fra høyre: Lotte Sørli, Mina (9 år), Kaisa (6 år)

"Noe av det viktigste jeg gjør i min danseundervisning er å legge til rette for danseglede. Når dansegleden er etablert er sjansen større for at man fortsetter å danse og nyter godene av det.

Lotte Sørli

Velkommen til våre nye hjemmesider!

 

Dans for Alle tilbyr kurs og dansekompetanse tilarbeidsplasser , bedrifter, skoler, barnehager, grupper, institusjoner og lag/foreninger. Vi lager danseopplegg, koreografi og prosjekter tilpasset konkrete behov, og kommer dit du ønsker.

 

Motto: "Alle kan danse"

 

Kurs

 

Praktisk læring, lek, glede , utfoldelse, fin musikk, inspirasjon, fysisk aktivitet, nonverbal kommunikasjon og samarbeid er betegnende for DFA sitt kurstilbud.

Mye av undervisningen er basert på danselek som er en aktivitetsform som passer for alle og gir utfordringer på hvert individs premisser. Øvelsene og lekene tar utgangspunkt i menneskets indre motivasjon for bevegelse, og musikken er nøye utvalgt for å inspirere og skape uttrykk og innlevelse i dansen.

 

"Dans for barnehagen" "Dans for skolen" "Dans for bedriften" "Dans for idretten"

 

Generell dansekompetanse

 

I tillegg til faste kurs, kan vi leies inn som ressurs til seminarer, prosjekter, planleggingsdager, forestillinger og lignende. Betegnende for den generelle kompetansen er koreografi, inspirasjon, innstudering, veiledning, prosjektarbeid, underholdning og privat undervisning.

det utvises stor tilpasningsdyktighet til de ønsker du har!

 

Klikk her for å kontaktskjema

 

 

"Dans skal være en lystbetont fysisk aktivitet som stimulerer kropp og sinn.

Dans skal også være en uttrykksform som gir utøveren en mulighet til å kommunisere med andre.

 

Noe av det viktigste jeg gjør i min danseundervisning er å legge til rette for danseglede. Når dansegleden er etablert er sjansen større for at man fortsetter å danse og nyter godt av dansens mange goder. Dansegleden og - lysten er også det viktigste grunnlaget for å bli en god danser og formidle sin dansekunnskap videre til andre."

Lotte Graff