l�ring i bevegelse!

e-mail: dansforalle@gmail.com Tel: +47 926 61 398

Danselek – Å leke med bevegelse....

danselek1

Danselek er en danseform som passer for alle uansett danserfaring. Det er en aktivitetsform som tar utgangspunkt i menneskets indre motivasjon for bevegelse og gir utfordringer på hvert individs premisser.

Fokusen i danselek ligger i rammen rundt bevegelsene og i leken (oppgaven/fortellingen). Deltagerne må følge regler som sier hvordan de skal forholde seg til f.eks. musikk, rom, fortelling, partner og gruppe, og så får bevegelsene sin egen naturlige plass innenfor rammen som er satt. Om det er faste bevegelser i danseleken er deltagerne ganske fri i forhold til utførelsen av bevegelsen. I mange av danselekene er det også mulighet for å velge bevegelser ut ifra egne ønsker og forutsetninger, og det gjør det lettere å få trygghet, glede, mestring og personlig uttrykk når man danser. Det gjør også at man kan delta og ha det gøy uansett alder og bakgrunn!

Danselek kan stimulere og forsterke:

 • Musikalitet og danseglede
 • Balanse og romforståelse
 • Begrepsforståelse
 • Uttrykk
 • Fantasi og kreativitet
 • Rytme og koordinasjon
 • Motorikk
 • Kroppsbevissthet og kroppskontroll
 • Sansene
 • Bevegelsesrepertoar
 • Forståelse for kroppsspråk
 • Samarbeidsevne og sosiale egenskaper
 • Spenst, bevegelighet, smidighet og styrke
 • Konsentrasjon og hukommelse

Kommunikasjon står meget sentralt i danselek. Deltagerne må samarbeide om bevegelsesoppgavene og skape tillit seg imellom samtidig som de utfordres til å uttrykke seg non-verbalt.

danselek3danselek2IMG_3159

Noen av deltagernes ufordringer:

 • øke bevegelsesrepertoar og kroppskontroll
 • bli bevist sitt eget kroppsspråk og klare å utrykke det man ønsker
 • mestre oppgavene og samarbeide med de andre deltagerne
 • lytte og tilpasse bevegelsene til musikken og jobbe med kvaliteten i bevegelsene

Rekkefølgen og varigheten på danselekene er lagt opp med tanke på trygghet, oppvarming, progresjon og aldersgruppe. Musikken er nøye utvalgt slik at den skal gi riktig stemning og tempo, samtidig som den skal bygge oppunder musikkforståelse, innlevelse, fantasi og motivasjon.