DANS FOR ALLE
v/Lotte Sørli
Grønnegata 11
2317 Hamar

Tlf: (+47) 926 61 398
epost: dansforalle@gmail.com

Å leke med bevegelse....

Danselek er en danseform som passer for alle uansett danse-erfaring. Det er en aktivitet som tar utgangspunkt i menneskets indre

motivasjon for bevegelse og gir utfordringer på hvert individs premisser.

Fokuset i danselek ligger i rammen rundt bevegelsene og i leken (oppgaven/fortellingen). Deltagerne må følge regler som sier hvordan de skal forholde seg til f.eks. musikk, rom, fortelling, partner og gruppe, og så får  bevegelsene sin egen naturlige plass innenfor rammen som er satt. Om det er faste bevegelser i danseleken er deltagerne ganske fri i forhold til utførelsen av bevegelsen. I mange av danse-lekene er det også mulighet for å velge bevegelser ut ifra egne ønsker og forutsetninger, og det gjør det lettere å få trygghet, glede, mestring og personlig uttrykk når man danser. Det gjør også at man kan delta og ha det gøy uansett alder og bakgrunn!

Danselek kan stimulere og forsterke:

 • Musikalitet og danseglede
 • Balanse og rom-forståelse
 • Begrepsforståelse
 • Uttrykk
 • Fantasi og kreativitet
 • Motorikk
 • Sansene
 • Rytme og koordinasjon

 

 • Kroppsbevissthet  og kroppskontroll
 • Bevegelses-repertoar
 • Forståelse for kroppsspråk
 • Samarbeidsevne og sosiale egenskaper
 • Spenst, bevegelighet, smidighet og styrke
 • Konsentrasjon og hukommelse

Kommunikasjon står meget sentralt i danselek. Deltagerne må samarbeide om oppgavene og skape tillit seg imellom samtidig som de utfordres til å uttrykke seg non-verbalt.

Noen av deltagernes utfordringer:

 • øke bevegelses-repertoar og kroppskontroll
 • bli bevist sitt eget kroppsspråk og klare å uttrykke det man ønsker
 • mestre oppgavene og samarbeide med de andre deltagerne
 • lytte og tilpasse bevegelsene til musikken og jobbe med kvaliteten i bevegelsene

Rekkefølgen og varigheten på danse-lekene er lagt opp med tanke på trygghet, oppvarming, progresjon og aldersgruppe. Musikken er nøye utvalgt slik at den skal gi riktig stemning og tempo, samtidig som den skal bygge oppunder musikkforståelse, innlevelse, fantasi og motivasjon.